Ells

Komu není po ekonomické stránce přáno, ten určitě nevede jednoduchý život. Někdo takový si musí leccos odpírat a nejednou kvůli tomu klidně i vysloveně strádá.

Firmy sídlí i virtuálně

Jak je každému z nás dobře známo, máme kolem sebe celou řadu firem. A jakkoliv jsou tyto v mnoha ohledech rozmanité, jedno je jim společné. A sice to, že všechny někde sídlí. Všechny tedy mají už od svého vzniku nějakou adresu, na které je může kdokoliv najít – úřady počínaje a zákazníky konče.

Je logické, proč je tomu tak. Žádná firma nemůže existovat ve vzduchoprázdnu, každá musí mít nějaké to své místo v reálním světě.

venkovní schránka

Ovšem je pochopitelné, že jsou sídla různých firem různá. A zatímco jedna vzbuzují u veřejnosti důvěru a zájem, u jiných to taková sláva není. A co by kolikrát dali majitelé firem sídlících na nežádoucích místech za to, kdyby i oni měli sídlo na známém místě v dokonalé budově! Jenže něco takového si jen tak někdo z podnikatelů koupit nemůže, ani kdyby to bylo zrovna k mání.

Ale naštěstí se i taková touha může někomu z podnikatelů vyplnit. Vlastně každý může pro veřejnost a úřady sídlit někde, kde to vypadá skvěle. A ani ho to nemusí moc stát. Stačí totiž, když si někdo takový pořídí takzvané virtuální sídlo.

Co to znamená? To se podnikatel dohodne s majitelem atraktivní nemovitosti na tom, že si zřídí firmu v právě oné cizí zajímavé nemovitosti. A to ne proto, aby tu podnikal, ale pouze proto, aby zde získal adresu a také některé služby, například ty související s přeposíláním korespondence, s občasným půjčením kanceláře a podobně.

schránka na dopisy

Ptáte-li se pak, zda nabízí takové sídlo firmy Brno, pak je odpověď stejně jako v případě Prahy kladná. I v Brně může podnikatel mít své honosné sídlo, se kterým udělá na veřejnost dojem a získá dost zákazníků. A to i tehdy, když ve skutečnosti pracuje ona firma někde docela jinde.

Stačí na to vlastně jen docela málo peněz a každý se může změnit z někoho nezajímavého třeba i v učiněnou podnikatelskou hvězdu. A stačí k tomu jen malý výdaj za virtuální sídlo.