Ells

Komu není po ekonomické stránce přáno, ten určitě nevede jednoduchý život. Někdo takový si musí leccos odpírat a nejednou kvůli tomu klidně i vysloveně strádá.

Stále náročnější

Práce v sociálních službách je stále náročnější. Chybí pracovníci v sociálních službách, tedy ošetřovatelé a pečovatelé, chybí zdravotní sestry, chybí fyzioterapeuti i psychologové. Jedná se o velkou personální krizi v sociálních službách

strach z injekce

Vláda reagovala na personální krizi tím, že zvýšila platy pracovníků v sociálních službách o neuvěřitelných 23%, což je rozhodně velmi příjemné zvýšení. Ovšem je třeba uvědomit si, že například platový výměr je jedna věc a druhá věc jsou příplatky za odpolední, noční, svátky, víkendy. V konečném důsledku zvýšení platu tak razantní nebylo. Například mladé dívky pracující jako ošetřovatelky měly tak nízký tabulkový plat, že zaměstnavatel musel doplácet do minimální mzdy. Navýšení o 23 % znamenalo v podstatě dosažení minimální mzdy. Mnozí samozřejmě zvýšení mzdy poznali citelně a samozřejmě měli z navýšení platu velkou radost.

pomoc seniorům

Zvýšení jen u státních zaměstnanců

Nicméně navýšení platu se týkalo pouze státních zaměstnanců. A sociální služby spravují také církve (které se alespoň snaží platy přibližovat těm státním) a pak soukromníci. Soukromníci nabízejí různé typy služeb ať terénní, ambulantní nebo i pobytové. Někteří nabízejí nepochybně solidní služby a mohou jít ostatním příkladem. Na druhou stranu jsou i takoví, kteří za peníze potřebných nabízejí velmi ubohé služby nevalné kvality. Je to nedůstojné jak pro uživatele, tak pro zaměstnance. Je běžné, že tamní zaměstnanci mají takové množství přesčasů, které by bylo ve státním zařízení nemyslitelné, za minimální plat. Na starosti mají mnoho uživatelů, takže nezbývá čas na aktivizační činnost, kterou právě tito lidé velmi potřebují. Rozhodně by bylo dobré, aby se soukromé sociální služby častěji a důkladněji kontrolovaly, což je pro dobro pracovníků i uživatelů.


Category Nezařazené