Ells

Komu není po ekonomické stránce přáno, ten určitě nevede jednoduchý život. Někdo takový si musí leccos odpírat a nejednou kvůli tomu klidně i vysloveně strádá.

Na co se občas v průběhu stěhování zapomene


Stěhování bytů v Praze se týká lidí více generací, a pokud již máte zajištěnou stěhovací firmu, budou na řadě ti ostatní, na které občas v návalu shonu zapomínáme.

Na rostliny – v tom blázinci balení věcí a pobíhání z místa na místo se může stát, že rostliny přehlížíte a ty pak mohou mít vyschlý substrát, mohou být položené na přímém sluníčku a mohou být také pouze nedbale umístěné v nějaké krabici nebo prádelním koši. Rostliny rovněž nenechávejte dlouho v autě a ty vzrostlé exempláře hlaste stěhovací firmě předem, aby http://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/215411030530008/ se pro ně zajistil vhodný automobil. Kupříkladu máte-li doma v zimní zahradě dva metry vysokou datlovou palmu nebo fíkovník, bude to vyžadovat zvláštní postupy.

krabice na stěhování

Na děti – velmi malé děti obvykle v průběhu stěhování zanedbávané nejsou, horší je to s dětmi odrostlejšími. Ty se mohou cítit odstrčené a stranou zájmu a mohou celou akci spíše bojkotovat, anebo ji přehlížet s nezájmem a bez pochopení. Snažte se děti do stěhování zasvětit, komunikujte s nimi, pokládejte si navzájem klíčové otázky pro pochopení vašich pocitů, někdy stačí opravdu málo a problém je vyřešen. Důležité je, aby byly děti za některé záležitosti odpovědné a získaly tím pocit vlastní důležitosti a sounáležitosti.

proces stěhování

Na důchodce – kdo je v důchodu, ještě neznamená, že je vyloučen ze hry. Aktivní senioři se obvykle rádi podílí na společné práci, ale ti méně pohybliví mohou být pasivní a mohou propadat depresím z nadcházející změny pobytu. Měli byste se pokusit je vtáhnout do hry a nabídnout jim něco hezkého, co je rozveselí, ostatně sami budete potřebovat něco podobného, až na vás padne únava z vybalování a zabydlování. Nabídněte seniorům, dětem i sobě výlet do přírody, návštěvu dobré restaurace, čajovny a cukrárny, anebo si udělejte hezké odpoledne a vyrazte na nákupy s cílem pořídit každému nějaký předmět, který je potěší, např. seniorům knihu a dětem třeba výtvarné či sportovní potřeby.

Category Nezařazené