Ells

Komu není po ekonomické stránce přáno, ten určitě nevede jednoduchý život. Někdo takový si musí leccos odpírat a nejednou kvůli tomu klidně i vysloveně strádá.

Najít vhodné prostory nebývá jednoduché


Pro své firemní schůze máte za úkol nalézt vhodné prostory pro konání nejrůznÄ›jších schůzí nebo prezentaÄních akcí pro stálé i nové klienty? Samotné prostory Vaší spoleÄnosti ale nejsou dostateÄnÄ› reprezentativní, nebo jim schází potÅ™ebná kapacita? Nemusíte zoufat, protože Plzeň je dostateÄnÄ› velké mÄ›sto, které nabídne jistÄ› i jinou alternativu. Krásné kongresové centrum nabízí hotel Primavera jen pár minut jízdy od centra PlznÄ›. Disponuje dostateÄnou kapacitou, takže se nemusíte obávat, že by prostory nebyly dostateÄnÄ› velké pro VaÅ¡e firemní akce.

Nabízíme své prostory

Nabízíme své prostory i pro VaÅ¡e firemní akce. NaÅ¡e kongresové centrum pojme veÅ¡keré VaÅ¡e zamÄ›stnance i hosty a pÅ™ivítá je v krásných, reprezentativních prostorách naÅ¡eho novÄ› otevÅ™eného hotelu, jehož souÄástí je i kvalitní restaurace a právÄ› výše zmiňované reprezentaÄní prostory, které zaruÄí příjemnou atmosféru jakékoliv akce, která v nich probÄ›hne. Když s naÅ¡imi prostory budete spokojeni, jistÄ› i další akce budou probíhat u nás. Stálých klientů si ceníme, a na naší péÄi je to znát.

Category Nezařazené