Ells

Komu není po ekonomické stránce přáno, ten určitě nevede jednoduchý život. Někdo takový si musí leccos odpírat a nejednou kvůli tomu klidně i vysloveně strádá.

Proč se internet tak rychle rozšířil


Když se nad tím zamyslíme, internet se rozšířil skuteÄnÄ› velice rychle. StaÄí si jen vzpomenout, jak dlouho trvalo jiným vynálezům, než dosáhly takové obliby. Můžeme je srovnat například s automobily. Ani ty se nerozšířily tak rychle, jako internet. Ten mÄ›la bÄ›hem deseti let prakticky každá domácnost. Jak je to ale možné?

 

Jedním z faktorů je samozÅ™ejmÄ› cena. Ani v poÄátku, když se jednalo o novou technologii, která byla sotva spuÅ¡tÄ›na veÅ™ejnosti, se nejednalo o nÄ›co tak drahého, že by si to mohlo dovolit jen pár vyvolených. Již od pořádku na nÄ›j dosáhla i vyšší stÅ™ední třída, a to znaÄnÄ› pÅ™ispÄ›lo k jeho rozšíření. A jak se stával stále levnÄ›jší, může si jej dnes dovolit v podstatÄ› každý.

 

různé webové stránky

 

Dále je zde samozÅ™ejmÄ› fakt, že internet nabízí skuteÄnÄ› velké možnosti, a to i ve svém poÄátku, zvláštÄ› vzhledem k tomu, kolik za nÄ›j platíme. Umožňuje nám přístup prakticky ke vÅ¡em informacím, instantní spolehlivou komunikaci pÅ™es e-mail a pozdÄ›ji i pÅ™es jiné služby, například nahrávání a sledování videí, případnÄ› i hraní her.

 

K rozšíření také pÅ™ispÄ›l jeho rychlý vývoj. Možnosti internetu se zvyÅ¡ovaly prakticky neskuteÄným tempem. To znamenalo, že jste brzy za prakticky stejné peníze získali mnohem lepší služby. RozhodnÄ› se tedy vyplatilo si internet pořídit, a lidem to samozÅ™ejmÄ› velmi brzy doÅ¡lo. Mnoho podnikatelů si také uvÄ›domovalo stále rostoucí možnosti, a do internetu investovalo.

 

surfování po internetu

 

Proto je celkem jasné, jak doÅ¡lo k rychlému rozšíření internetu. Tento trend pokraÄuje i dnes, spolu se stále se zvyÅ¡ujícími možnostmi, které nabízí. ZvyÅ¡uje se také jeho rychlost, což umožňuje jeÅ¡tÄ› rychlejší procesy, a tedy i plynulejší například již zmínÄ›né pÅ™ehrávání videí, spolu s například nároÄnÄ›jšími hrami.

 

V posledních letech pak nenajdeme téměř nikoho, kdo by neměl na chytrém mobilním neomezená data, a z dobrého důvodu. Připojení k internetu se stalo v podstatě nezbytným, a jeho vliv, zdá se, i nadále jen poroste.