Ells

Komu není po ekonomické stránce přáno, ten určitě nevede jednoduchý život. Někdo takový si musí leccos odpírat a nejednou kvůli tomu klidně i vysloveně strádá.

Zacházejte se svým dítětem jedinečně… Každé dítě je jiné

Byl jednou jeden krásný páv, který se měl moc rád, až jednoho dne zaslechl poblíž zpívat slavíka. Zklamaný páv sdílel svůj zármutek s vůdcem božích, Juno, kterému vysvětlil, že každý život je svým způsobem výjimečný. Dále dodal: „Jsou a jsou vyrobeny určitým způsobem, který slouží většímu účelu. Slavík je požehnán krásným hlasem a vy jste požehnáni krásným peřím. Život je o přijetí a maximálním využití toho, co máme.“ Z tohoto příběhu se všichni můžeme naučit, že my jako dospělí bychom měli vždy počítat s požehnáním svého dítěte, protože každé dítě je v nějakém zvláštním směru jedinečné.

m

Jak často říkáme našim dětem: „Podívejte se na svého nejlepšího přítele, je to nejlepší ve třídě. Proč nemůžete mít vynikající známky jako ona/on?“ nebo „Vidíš, tvůj bratr/sestra opět vyhráli trofej pro nejlepšího hráče. Proč nemůžeš hrát jako on/ona?“ Přirovnání je zloděj radosti, který slouží pouze k tomu, abyste vy a vaše dítě byli frustrovaní a zklamaní. Neustále porovnáváme jejich známky, výšku, váhu, talent, výkon atd. s jejich vrstevníky a přáteli. Vím, že jako rodič je srovnávání jisté, ale ideální rodičovství spočívá v tom, že dáváte svému dítěti dostatek příležitostí k rozkvětu, místo abyste je omezovali na vaše pravidla a předpisy, pro které je životně důležité vychutnat si jeho nenapodobitelnou osobnost a identifikovat jeho potřeby a nadšení. . Místo toho, abyste řekli: „Proč se nemůžete tvrdě učit jako váš bratr, abyste měli dobré známky jako on“, řekněte „Abyste získali dobré/lepší známky, abyste se pilně učili.“ Nestahujte je svými nerealistickými očekáváními.

m

Představte si kancelář, kde všech padesát obchodních zástupců dostane za úkol přečíst 200stránkovou knihu. Myslíte si, že všichni budou mít stejnou rychlost, myšlení a schopnost rozumět? Ne, že? Jak tedy můžeme očekávat, že děti ze stejné třídy nebo rodiny budou podobné? Každý z nás je jiný s charakteristickými kombinacemi naší zranitelnosti, silných stránek a schopností a má různé sociální, emocionální a intelektuální potřeby. Neexistuje žádná taková zásada jako „jeden styl se hodí všem“, a proto je životně důležité porozumět potřebám, vlastnostem, osobnosti a schopnostem každého dítěte. Pro jejich vyvážený růst a vývoj nepoužívejte stejné měřítko pro přístup ke každému dítěti. Srovnávání vašeho dítěte s ostatními může být zraňující a podněcovat mezi nimi žárlivost. Vychovávejte je, aby byli sami sebou. Nechte je učit se svým vlastním tempem a objevovat svou vlastní cestu.